Onsdag 24. mars

Slik forsvarer du bedrifta mot dataangrep!

Noreg er eit av verdas mest digitaliserte land, og utviklinga går raskt. Verdiar er lagra digitalt og bedriftene er avhengige av digital infrastruktur. 

I nybygg er det meste styrt av ei dataeining. Dersom varmen eller vifteanlegget skal regulerast, eller du skal bestemme kven som får lov til å komme inn døra, må det sendast signal gjennom ei teknologisk og kommersiell verdikjede.

Sjansen for verdiskaping og innovasjon er mange, men det gjer oss også sårbare for digitale angrep. Krisehandtering er sentralt i sikkerheitsstyring, og gjør oss i stand til å handtere uønska hendingar på ein robust og proaktiv måte.

Korleis forsvare bedrifta mot dataangrep?