Basert på en undersøkelse som ble gjennomført forrige uke, ser vi at tre av fire av våre medlemmer har gjennomført eller planlegger å gjennomføre permitteringer. En fjerdedel frykter konkurs om situasjonen vedvarer. Det er uttrykkes en stor uro fra mange fortvilte bedriftledere.

Situasjonen oppleves nokså likt i byer, tettsteder og distrikt ellers. Akkurat nå er det inntekstsvikt og permitteringer som gjør seg sterkest gjeldende. I følge tall fra NAV var tallet arbeidsledige i Bjørnafjorden Kommune tirsdag 24.03.2020 1.294 eller 10%. Tallene inkluderer permitteringer.

På spørsmål om hvilke behov medlemmene har, er økt likviditet og fritak for forpliktelser et gjennomgående tema. Her er noen konkrete hovedpunkter:

  • Utvidelse av perioden der staten påtar seg økt økonomisk ansvar ved permitteringer, sykemelding og omsorgsbehov.
  • Fritak for arbeidsgiveravgift og moms.
  • Offentlige anskaffelser og oppdrag må økes

Reiselivsbedrifter og store deler av varehandel og engros har allerede skudd ned virksomheten. Informasjonen vi nå mottar fra bedrifter innen transport og logistikk tilsier at vareflyten står i fare for å bli dramatisk redusert.

Fakta om undersøkelsen: 

Web-undersøkelse gjennomført 18 & 19 mars 2020. 900 respondenter i medlemsbedrifter i hele Vestland fylke og 41 i Bjørnafjorden kommune.

Spørsmål og kommentar sendes til

Synnøve Mowinckel, Bjørnafjorden Næringsråd – synnove@bjornafjordennaringsrad.no

Møt Gøril Eline Nordtvedt hos KulturminneDok

Gøril Eline Nordtvedt (41 år), utdannet arkeolog ved University…

Viktig Informasjon til næringslivet!

Koronaviruset byr på store utfordringer for næringslivet i…

Bjørnafjorden Næringsråd i karantene

Bjørnafjorden Gründerpark har nå stengt dørene, og Bjørnafjorden…

We are great smart fast

Vi ser en dramatisk utvikling i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden Næringsråd i karantene

Bjørnafjorden Gründerpark har nå stengt dørene, og Bjørnafjorden Næringsråd har hjemmekontor.

Kontoret vårt er stengt i første omgang til og med 25.03.2020, men vi er tilgjengelig på mail og på telefon, og vil utføre arbeidsoppgavene fra hjemmekontoret.

Vi jobber tett sammen med kommunen, og vil sørge for at dere får den informasjonen og hjelpen dere skulle trenge så fort som mulig.

Følg oss gjerne på Facebook det er der vi legger ut relevant informasjon først og fortløpende.

Vi ser en dramatisk utvikling i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden Næringsråd i karantene

Bjørnafjorden Gründerpark har nå stengt dørene, og Bjørnafjorden Næringsråd har hjemmekontor.

Kontoret vårt er stengt i første omgang til og med 25.03.2020, men vi er tilgjengelig på mail og på telefon, og vil utføre arbeidsoppgavene fra hjemmekontoret.

Vi jobber tett sammen med kommunen, og vil sørge for at dere får den informasjonen og hjelpen dere skulle trenge så fort som mulig.

Følg oss gjerne på Facebook det er der vi legger ut relevant informasjon først og fortløpende.