Basert på en undersøkelse som ble gjennomført forrige uke, ser vi at tre av fire av våre medlemmer har gjennomført eller planlegger å gjennomføre permitteringer. En fjerdedel frykter konkurs om situasjonen vedvarer. Det er uttrykkes en stor uro fra mange fortvilte bedriftledere.

Situasjonen oppleves nokså likt i byer, tettsteder og distrikt ellers. Akkurat nå er det inntekstsvikt og permitteringer som gjør seg sterkest gjeldende. I følge tall fra NAV var tallet arbeidsledige i Bjørnafjorden Kommune tirsdag 24.03.2020 1.294 eller 10%. Tallene inkluderer permitteringer.

På spørsmål om hvilke behov medlemmene har, er økt likviditet og fritak for forpliktelser et gjennomgående tema. Her er noen konkrete hovedpunkter:

 • Utvidelse av perioden der staten påtar seg økt økonomisk ansvar ved permitteringer, sykemelding og omsorgsbehov.
 • Fritak for arbeidsgiveravgift og moms.
 • Offentlige anskaffelser og oppdrag må økes

Reiselivsbedrifter og store deler av varehandel og engros har allerede skudd ned virksomheten. Informasjonen vi nå mottar fra bedrifter innen transport og logistikk tilsier at vareflyten står i fare for å bli dramatisk redusert.

Fakta om undersøkelsen: 

Web-undersøkelse gjennomført 18 & 19 mars 2020. 900 respondenter i medlemsbedrifter i hele Vestland fylke og 41 i Bjørnafjorden kommune.

Spørsmål og kommentar sendes til

Synnøve Mowinckel, Bjørnafjorden Næringsråd – synnove@bjornafjordennaringsrad.no

Viktig Informasjon til næringslivet!

Koronaviruset byr på store utfordringer for næringslivet i…

Bjørnafjorden Næringsråd i karantene

Bjørnafjorden Gründerpark har nå stengt dørene, og Bjørnafjorden…

We are great smart fast

Viktig Informasjon til næringslivet!

Koronaviruset byr på store utfordringer for næringslivet i kommunen vår og mange setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredningen av viruset. For næringslivet er det mye å sette seg inn i og endringene skjer raskt. Her har vi forsøkt å samle informasjon fra flere kilder slik at din bedrift kan holde seg oppdatert i tiden fremover. Denne vil oppdateres daglig eller etterhvert som ny informasjon kommer til. Se hele oversikten nederst i artikkelen.

Ta kontakt med oss på post@bjornafjordennaringsrad.no hvis din bedrift har nyttige fagartikler, tips eller aktiviteter vi kan dele videre på denne oversikten.

Statlige og kommunale retningslinjer:

Informasjon til arbeidsgivere om tiltak, permittering og sykefravær (samtlige oppdateres kontinuerlig):

 • Arbeidstilsynet har sammenfattet informasjon om tiltak for arbeidslivet.
 • Nav har laget en egen samleside med informasjon til både arbeidstakere og arbeidsgiver.
 • NHO – Råd til arbeidsgivere fra NHOs advokater og nyheter relatert til korona-viruset
 • Virke – Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

 

Nyttige lenker fra våre medlemmer og samarbeidspartnere:

Vestland fylke vidarefører alle prosjekter

Vi ser en dramatisk utvikling i Bjørnafjorden kommune

Viktig Informasjon til næringslivet!

Koronaviruset byr på store utfordringer for næringslivet i kommunen vår og mange setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredningen av viruset. For næringslivet er det mye å sette seg inn i og endringene skjer raskt. Her har vi forsøkt å samle informasjon fra flere kilder slik at din bedrift kan holde seg oppdatert i tiden fremover. Denne vil oppdateres daglig eller etterhvert som ny informasjon kommer til. Se hele oversikten nederst i artikkelen.

Ta kontakt med oss på post@bjornafjordennaringsrad.no hvis din bedrift har nyttige fagartikler, tips eller aktiviteter vi kan dele videre på denne oversikten.

Statlige og kommunale retningslinjer:

Informasjon til arbeidsgivere om tiltak, permittering og sykefravær (samtlige oppdateres kontinuerlig):

 • Arbeidstilsynet har sammenfattet informasjon om tiltak for arbeidslivet.
 • Nav har laget en egen samleside med informasjon til både arbeidstakere og arbeidsgiver.
 • NHO – Råd til arbeidsgivere fra NHOs advokater og nyheter relatert til korona-viruset
 • Virke – Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

 

Nyttige lenker fra våre medlemmer og samarbeidspartnere:

Vestland fylke vidarefører alle prosjekter

Vi ser en dramatisk utvikling i Bjørnafjorden kommune