Tirsdag 28 mai 2019 kl 17:00

Velkommen til årsmøte på Bar(t)

INNKALLING

Årsmøte i Bjørnafjorden Næringsråd.  Når:    Tirsdag 28 mai kl 17:00   Hvor: Bart ved Peppes Pizza, Osøyro

DEL 1: Program Årsmøte

  1. Registrering av medlemmer
  2. Godkjenning av innkallingen
  3. Valg av møtefunksjoner. Møteleder og 2 stk til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning for 2018
  5. Regnskap og balanse for 2018
  6. Endring av vedtekter
  7. Kontingentsatser
  8. Fremlegg
  9. Valg

 

Fremlegg til saker på årsmøtet må leveres skriftlig til styret innen to uker før årsmøtet.  Epost: mette@bjornafjordennaringsrad.no

Om du eller en annen representant for virksomheten ikke kan komme ber vi om at vedlagte fullmaktskjema fylles ut og sendes til : mette@bjornafjordennaringsrad.no

Vedtektene våre sier at 1/5 av medlemmene må være fysisk tilstede, eller ved fullmakt for at vi skal være vedtaksføre. Det er derfor svært viktig at vi får fullmakter hvis dere ikke kan møte.