Digitalt på zoom

Velkomen til årsmøte

INNKALLING

Årsmøte i Bjørnafjorden Næringsråd.  

Når: Torsdag 27 mai kl 16:00

Hvor: Digitalt (zoom)

Program Årsmøte

  1. Registrering av medlemmer
  2. Godkjenning av innkallingen
  3. Valg av møtefunksjoner. Møteleder og 2 stk til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning for 2020
  5. Regnskap og balanse for 2020
  6. Endring av vedtekter
  7. Kontingentsatser
  8. Fremlegg
  9. Valg

Fremlegg til saker på årsmøtet må leveres skriftlig til styret innen to uker før årsmøtet.

Epost: post@bjornafjordennaringsrad.no