Lørdag 26 oktober kl 09:00 – 15:00

Styrekurs

Målet med kurset er å gi deg innsikt i hvordan et styre arbeider og fungerer optimalt, og hvordan eiere, styret og selskapsledelse samhandler for økt verdiskapning i en virksomhet.
Arrangør av kurset er Bjørnafjorden Næringsråd, Os Kommune og Fusa Kommune.
Det skal i følge eiermeldinga fra kommunene gjennomføres opplæring
av styremedlemmene.