17,18 og 19 september 2019 i Bjørnefjorden Grunderpark i Fusa

Bli med på SKAPARKRAFT veka !

Skaparkraft er ei Innovasjonsveke som gjennomførast tysdag 17., onsdag 18.  og torsdag 19. september i Grunderparken i Eikelandsosen. SKAPARKRAFT er eit initiativ frå Fusa Kraftlag som på denne måten ynskjer å støtta  lokale initiativ i næringslivet i Bjørnafjorden.

Fusa Kraftlag inviterer til SKAPARKRAFTi samarbeid med Bjørnefjorden Grunderpark og Bjørnafjorden Næringsråd.

Her kjem meir tekst