Bjørnafjorden næringsråd er ein medlemsorganisasjon for næringsdrivande i Bjørnafjorden kommune

Næringsrådet skapar aktivitet gjennom ulike former for arrangement for medlemmene og øvrige næringsdrivande. Næringsrådet er for bedrifter i heile Os og Fusa, og har eit godt samarbeid med Os Sentrumsforening, AMFI Os, Fjord´n senter og Bjørnafjorden Kommune. Bjørnafjorden næringsråd er ei vidareføring av Fusa Næringslivslag og Os Næringsråd, vart stifta i 2018 og har kontoradresse i Bjørnefjorden Gründerpark i hjartet av Os sentrum.

Sjå kven som sit i styret under kontakt oss.