Onsdag 24. februar

Korleis håndterar di bedrift sikkerheit i alle ledd?

Sikkerheit er noko som ein tenkar på når ein tek på seg hjelm for å sykle, sikrar seg sjølv og passasjerer før ein køyrar bil, skiftar passord på facebook kontoen etter å ha blitt hacket. Men er vi flinke nok til å tenke sikkerheit i jobben vår? 

I juni 2018, trådte den nye Sikkerhetsloven i kraft og vart gjeldende for alle statlege, fylkeskommunale og kommunale organer. Ein fikk eit nytt fokus og ein ny måte å tenke sikkerheit på. Den nye loven – som favna breiare enn før, eit aukande trusselbilde – både nasjonalt og globalt, covid-19 pandemi og som eit resultat av pandemien, ei auka digitalisering av arbeidsplassen, har vekka eit behov blant bedriftar om det å tenke nytt når ein snakkar om sikkerheit og viktigheiten av å ha sikkerheit i alle ledd.

Saman med Carl-Axel Hagen frå HRP, inviterar vi til eit lunsj & lær arrangement, der HRP tek oss igjennom kvifor og korleis ein skal tenke sikkerheit på arbeidsplassen på ein ny måte.

  • Sted: Vil bli bekrefta seinast 18. februar
  • Tid: 11:00-13:00
  • Pris: Gratis for medlemmer / 300 kr for ikkje-medlemmer