Ledig stilling: Dagleg leiar

Måsetjinga med stillinga er å fremje næringsliv, skape nyetableringar i Os og Fusa, samt å leggje til rette for vekst gjennom aktivt samarbeid med kommunar, fylkeskommune, inkubatorar, verkemiddelapparatet og andre positive pådrivarar for vekst i lokalt næringsliv.