Tirsdag 26. april 2022

Risiko for ekstreme prisaukningar og lovlege reforhandlingar

Kostnadsbildet i mange kontraktar er under sterk endring. I denne situasjonen bør både leverandørar og kundar ha oversyn over moglege konsekvensar for eigen kontraktsportefølje. Situasjonen kan utløyse eigne rettigheter etter kontrakten, eller krav frå motpartar. Det kan òg lønne seg å forhandle om endringar i kontrakten.

  • Stad: Gründerparken, Torggata 14
  • Tid: 8.30-10.00 (frukost & mingling frå 8.00)
  • Pris: gratis for medlemmar / 250kr for ikkje medlemmar