Os: torsdag 12 september / Fusa : fredag 13 september

Frokostmøte om ledelse, kultur, trivsel – og sykefravær.

Sykefravær- slik reduserer du fravær og kostnader.

Sammen med Azets Insight inviterer vi til frokostmøte der vi vil snakke om hvilke grep ledere kan gjøre for å redusere sykefraværet på arbeidsplassen.  Stikkord er lederadferd, kultur, trivsel – verktøy og hjelpemidler.

Vårt ønske er at du som leder skal slippe å måtte si denne setningen:

“Vi har sett dette sykefraværet komme”.

Marit Vistekleiven er Seniorrådgiver i Azets Advisory sitt HR-team.

Hun har arbeidet med reglene i Folketrygdloven i 20 år og har lang erfaring i lederopplæring på fravær, oppfølging av sykmeldte og system for gode sykefraværsprosesser.