Torsdag 10 september, Bjørnafjorden Gründerpark, Osøyro

Frukostmøte med Beredt

Bli med på eit forskjellig og lærerikt foredrag som har som mål å gjera deg betre i stand til å handtera overgangar, omstilling eller det å ta val rundt eigen karriere og potensiale.