Torsdag 17 oktober OS, Fredag 18 oktober FUSA

Frokostmøte om Lean Tankesett med casebedrift Leigland Bygg

Vi inviterer til et frokostmøte hvor vi forteller noen av utfordringene i arbeidshverdagen sett fra et Lean perspektiv»