Frokostmøte Fusa 29 august 2019. Frokostmøte Os 30 august 2019

Bedriftene er en del av løsningen på klima og miljøutfordringene.

Klimapolitikk og klimaendringar påverkar i stadig større grad næringslivet i Noreg. Mål om drastisk reduksjon i C02-utslepp gjer at bærekraftige forretningsmodeller er ein føresetnad for å lukkes med tilpassing til klimaendringane.
Ønskjer du betre innsikt i kva klimarisiko er? Er du nysgjerrig på korleis verksemda bør arbeide med klimarisiko? Då er dette frukostmøte for deg!

08:00: Frukostservering og mingling
08:30: Foredrag frå FN-sambandet: «Korleis kan lokale verksemder jobbe mot FNs bærekraftmål?»
09:30: Oseana kunst og kultursenter delar sine erfaringar som sertifisert miljøfyrtårn
10:00 Takk for denne gang!

Arrangementet er gratis!

Påmelding på facebook siden til Bjørnefjorden Grunderpark

https://www.facebook.com/BjFjGP/