Søk pengar til ditt prosjekt!

Fjordfondet har som formål å forvalta gåvemidlar bevilga av Sparebanken Vest. Midlane skal brukast til næringsutvikling i Bjørnafjorden Kommune.

Søknadsfrist for 2023 vil bli lansert våren 2023.