Søk penger til ditt prosjekt!

Fjordfondet har som formål å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest samt kompensasjonsmidler fra Fusa Kommune.

Midlene skal brukes til til næringsutvikling i Bjørnafjorden Kommune, og skal tildeles som tilskudd på inntil 50 000 kroner.