Søk pengar til ditt prosjekt!

Fjordfondet har som formål å forvalta gåvemidlar bevilga av Sparebanken Vest. Midlane skal brukast til næringsutvikling i Bjørnafjorden Kommune.

Søknaden må vera oss i hende innan fredag 8. oktober 2021.