Torsdag 12. mai

Frukosteminar: Straumprisar og energikostnadar i bedrifter

Korleis kan bedrifta di spara energikostnader? Er det legitimt å krevja lågare pris frå straumleverandøren? Kva tiltak kan du gjera som reduserer energikostnadene ytterlegare?

For å vurdera om du har ein god avtale, må du ha innsyn i korleis «råvareprisen» for levert straum blir rekna ut. Denne er lik for alle leverandørar til eit aktuelt målepunkt. Marginane på toppen av denne er svært ulik. Etter gjennomgangen blir du i stand til å vurdera om desse påslaga har eit fornuftig nivå.

Kor mykje straum du bruker samtidig, dvs. effektbruk, er ein vesentleg del av nettleiga du betaler kvar månad. Korleis finn du effekttoppane som gir deg høgare effektkostnader enn nødvendig?

  • Stad: Gründerparken, Torggata 14, Os
  • Tid: 8.30-10.00 (frukost & mingling frå 8.00)
  • Pris: gratis for medlemmer / 200kr for ikke medlemmer