Som medlem i Bjørnafjorden næringsråd får du være med der det viktige skjer!

Du knytter viktig nettverk med andre næringsdrivande i kommunen, du får faglig påfyll og du er ein viktig støttespelar for ein organisasjon som jobbar hardt for det lokale næringslivet!